Unia Europejska
  • język migowy
  • BIP

Dane kontaktowe

ul. Kościelna 15, 44-350 Gorzyce
tel.
+48 32 45 13 056
ul. Bogumińska 13, 44-350 Gorzyce
e-mail
Strona główna/Aktualności/Wniosek o PESEL dla obywatela Ukrainy - jak złożyć, na (..)

Wniosek o PESEL dla obywatela Ukrainy - jak złożyć, na jakim formularzu?

15 Marca 2022

Z praktycznych względów Ukraińcom rekomenduje się o wystąpienie z wnioskiem o nadanie numeru PESEL. PESEL będzie potrzebny do złożenia wniosków o udzielenie świadczeń, a także do dopełnienia formalności związanych z podjęciem pracy oraz prowadzeniem działalności gospodarczej. Złożenie wniosku o udzielenie numeru PESEL rejestruje także pobyt w Polsce obywatela Ukrainy uciekającego przed wojną, w przypadku gdy, jego wjazd nie został uprzednio zarejestrowany przez komendanta placówki Straży Granicznej podczas kontroli granicznej.   

Wnioski o PESEL dla Ukraińców można składać od 16 marca 2022 r.

Z uwagi na konieczność dostosowania infrastruktury technicznej do nowej sytuacji wnioski będzie można składać w dowolnym urzędzie gminy od najbliższej środy (16 marca 2022 r.).

Jak złożyć wniosek o PESEL?

 

Zgodnie z art. 4 ust. 2-21 specustawy wniosek o nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy, trzeba złożyć osobiście w siedzibie organu gminy na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym czytelnym podpisem, wypełnionym przez wnioskodawcę albo przez pracownika tego organu na podstawie danych podanych przez wnioskodawcę.
W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o nadanie numeru PESEL wniosek ten powinien złożyć jeden z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy, o którym mowa w art. 25 specustawy, lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

Podczas składania wniosku pobiera się od osoby, której dotyczy wniosek, odciski palców. Przy czym nie pobiera się odcisków palców od osoby:
1) która nie ukończyła 12. roku życia;
2) od której chwilowo fizycznie nie jest możliwe pobranie odcisków któregokolwiek z palców;
3) od której pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe.

Odciski palców pobiera się w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 54 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych.

 

Co trzeba okazać przy składaniu wniosku? Jaka fotografia?

Przy składaniu wniosku o nadanie numeru PESEL należy okazać:

  • dokument podróży, Kartę Polaka lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający ustalenie tożsamości,
  • w przypadku osób poniżej 18 roku życia - także dokument potwierdzający urodzenie,

Co ważne, może być to także dokument unieważniony, a mając na uwadze wyjątkowość sytuacji, w przypadku braku dokumentów należy złożyć oświadczenie.

Do wniosku niezbędne jest także zdjęcie spełniające wymagania jak do dowodu osobistego tj.:

  • kolorowa fotografia o wymiarach 35×45 mm wykonana na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, i odzwierciedlająca w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości wizerunek twarzy osoby składającej wniosek,
  • osoba na fotografii powinna patrzeć na wprost oraz mieć naturalny wyraz twarzy, zamknięte usta, twarz nieprzysłoniętą włosami, widoczne brwi, oczy i źrenice,
  • osoba na fotografii powinna być przedstawiona bez nakrycia głowy oraz bez okularów z ciemnymi szkłami (z pewnymi wyjątkami).

Urzędy gminy mogą zapewnić możliwość nieodpłatnego wykonania takiej fotografii.

Kiedy PESEL nie może być nadany?

Organ gminy odmawia w drodze decyzji nadania numeru PESEL, w przypadku gdy:
1) fotografia załączona do wniosku nie spełnia ww. wymagań określonych w art. 29 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych;
2) nie zostały pobrane odciski palców, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 4 ust. 9 specustawy;
3) potwierdzenie tożsamości nastąpiło na podstawie oświadczenia, o którym mowa w art. 4 ust. 13 specustawy, a w wyniku weryfikacji, o której mowa w ust. 14, ustalono, że w rejestrze, o którym mowa w art. 3 ust. 3, zamieszczono serię i numer dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy.

Od decyzji odmownej nie służy odwołanie.

Wnioski w języku ukraińskim i rosyjskim znajdują się poniżej w powiązanych plikach

 

 

Kategoria: Powiązane pliki [4]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Aktualności
docx 2022-03-15 KLAUZULA RODO PO POLSKU_ REJESTR PESEL + REJESTR OBYW. UKRAINY.docx
ilość pobrań: 71
KLAUZULA RODO PO POLSKU_ REJESTR PESEL + REJESTR OBYW. UKRAINY.docx 28.39KB -
docx 2022-03-15 KLAUZULA RODO PO UKRAIŃSKU_REJESTR PESEL + REJESTR OBYW. UKRAINY.docx
ilość pobrań: 138
KLAUZULA RODO PO UKRAIŃSKU_REJESTR PESEL + REJESTR OBYW. UKRAINY.docx 20.77KB -
pdf 2022-03-29 RUS Wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie-3.pdf
ilość pobrań: 123
RUS Wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie-3.pdf 498.05KB zobacz
pdf 2022-03-29 UKR Wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie-3.pdf
ilość pobrań: 140
UKR Wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie-3.pdf 687.66KB zobacz

do góry