Iceland Liechtenstein Norway grants Unia Europejska
  • język migowy
  • BIP

Dane kontaktowe

ul. Kościelna 15, 44-350 Gorzyce
tel.
+48 32 45 13 056
ul. Bogumińska 13, 44-350 Gorzyce
e-mail
Strona główna/Aktualności/Umowy na wywóz nieczystości ciekłych

Umowy na wywóz nieczystości ciekłych

9 Lutego 2023

Szanowni mieszkańcy,

w związku z wejściem w życie zmian w Ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 6 ust. 5a , Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.), informujemy, iż znowelizowane przepisy nakładają na Wójta Gminy obowiązek przeprowadzenia kontroli posiadania umów na wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych (szamb) i z osadników przydomowych oczyszczalni ścieków, oraz dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Kontrolę taką Urząd Gminy ma obowiązek przeprowadzić na każdej nieruchomości co najmniej raz na dwa lata.

Ze względu na powyższe informujemy, że kontrole zarówno w urzędzie jak i w terenie będą przeprowadzać upoważnieni pracownicy i straż gminna. Zakres kontroli będzie obejmował w szczególności:
- sprawdzenie posiadania umów zawartych na opróżnianie zbiorników bezodpływowych, oraz osadników przydomowych oczyszczalni ścieków, z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
- częstotliwość ich opróżniania, na podstawie okazanych rachunków lub faktur.

Ponadto informujemy, że właściciele nieruchomości, którzy nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników przydomowych oczyszczalni ścieków powinni to uczynić niezwłocznie.

Poniżej przedstawiamy listę przedsiębiorstw posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w powyższym zakresie na terenie Gminy Gorzyce, z którymi można podpisać umowy.

 

Urząd Gminy Gorzyce
*Nie dotyczy nieruchomości podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej.

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Aktualności
pdf 2023-02-09 PRZEDSIĘBIORCY POSIADAJĄCY ZEZWOLENIE WÓJTA GMINY GORZYCE NA OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH.pdf
ilość pobrań: 467
PRZEDSIĘBIORCY POSIADAJĄCY ZEZWOLENIE WÓJTA GMINY GORZYCE NA OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH.pdf 59.45KB zobacz

do góry