Iceland Liechtenstein Norway grants Unia Europejska
  • język migowy
  • BIP

Dane kontaktowe

ul. Kościelna 15, 44-350 Gorzyce
tel.
+48 32 45 13 056
ul. Bogumińska 13, 44-350 Gorzyce
e-mail
Strona główna/Aktualności/Świadczenie pieniężne dla zapewniających zakwaterowanie (..)

Świadczenie pieniężne dla zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie Obywatelom Ukrainy

22 Marca 2022

Od 1 kwietnia 2022 r. wnioski o wypłatę świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy będą przyjmowane w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorzycach.

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującym od 15 marca br. rozporządzeniem Rady Ministrów ws. świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy osoby udzielające gościny uchodźcom mogą ubiegać się o zwrot kosztów pobytu w wysokości 40 zł dziennie za osobę.

Świadczenie będzie przyznawane na podstawie wniosku za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia, ale nie dłużej niż za okres 60 dni i będzie wypłacane z dołu.

We wniosku należy podać dane osobowe wnioskodawcy, liczbę osób, na które wnioskodawca chce uzyskać świadczenie oraz adres miejsca pobytu osób przyjętych do zakwaterowania.

Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, że zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie przyjętej osobie i że nie zostało pobrane dodatkowe wynagrodzenie za wynajem ani inne świadczenia z tego tytułu. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Do wniosku należy dołączyć wypełnione karty osób przyjętych do zakwaterowania.

Wzór wniosku dostępny jest w OPS i Urzędzie Gminy oraz do pobrania na stronie internetowej OPS i Urzędu Gminy.

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Aktualności
pdf 2022-03-22 Wzor_wniosku_o_swiadczenie_za_zakwaterowanie_i_wyzywienie_obywateli_Ukrainy-1.pdf
ilość pobrań: 402
Wzor_wniosku_o_swiadczenie_za_zakwaterowanie_i_wyzywienie_obywateli_Ukrainy-1.pdf 674.84KB zobacz

do góry