Unia Europejska
  • język migowy
  • BIP

Dane kontaktowe

ul. Kościelna 15, 44-350 Gorzyce
tel.
+48 32 45 13 056
ul. Bogumińska 13, 44-350 Gorzyce
e-mail
Strona główna/Pomoc dla Ukrainy/Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli publicznych, (..)

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2022/2023

1 Sierpnia 2022

Rekrutacja uzupełniająca rozpocznie się 1 sierpnia 2022, odbywać się będzie z wykorzystaniem systemu informatycznego i zostanie przeprowadzona tylko w tych placówkach, które dysponują jeszcze wolnymi miejscami.
Aplikacja do elektronicznego wypełnienia wniosku o przyjęcie dziecka do placówki wychowania przedszkolnego dostępna jest na stronie https://nabor.pcss.pl/gorzye

Wniosek o przyjęcie do przedszkola składają rodzice (opiekunowie), którzy chcą zapisać dziecko do przedszkola po raz pierwszy, chcą zmienić dotychczasowe przedszkole na inne lub których dziecko nie zostało przyjęte do wybranego przedszkola a rodzice nie chcieli skorzystać z zaproponowanego przez Gminę wolnego miejsca. Rodzice, których dziecko uczęszcza do innego przedszkola, bądź zostało przyjęte w rekrutacji do innego przedszkola, a chcieliby przystąpić do rekrutacji uzupełniającej, muszą zrezygnować z dotychczasowego miejsca wychowania przedszkolnego.

Przyjęcie kandydata następuje w drodze postępowania prowadzonego przez komisję rekrutacyjną w danej placówce. Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do 31 sierpnia 2022.

Wykaz placówek, które przeprowadzać będą rekrutację uzupełniającą na rok szkolny 2022/2023:

  1. Przedszkole Publiczne w Czyżowicach „Chatka Małolatka”, ul. Wodzisławska 110, tel. 32 4513 311
  2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gorzycach, Przedszkole Publiczne Kraina Uśmiechu w Gorzycach, ul. Raciborska 55, tel. 32 4511 611
  3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Olzie, Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Olzie, ul. Szkolna 24, tel. 32 4511 921
  4. Przedszkole Publiczne Bajeczny Zakątek w Rogowie, ul. Szkolna 2A, tel. 32 4512 418
do góry
top_baner