• język migowy
  • BIP

Dane kontaktowe

ul. Kościelna 15, 44-350 Gorzyce
tel.
+48 32 45 13 056
ul. Bogumińska 13, 44-350 Gorzyce
e-mail
Strona główna/Aktualności/Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach informuje o naborze (..)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach informuje o naborze wniosków

13 Października 2021

Nabór wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2022”

W związku z ogłoszoną kolejną edycją naboru wniosków do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2022”, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej prosi o kontakt osoby z niepełnosprawnościami, chętne do skorzystania z tej formy pomocy w roku 2022.

Szczegółowa informacja znajduje się na stronie OPS Gorzyce: https://opsgorzyce.pl/n,nabor-wnioskow-do-programu-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2022

Nabór wniosków do Programu „Opieka wytchnieniowa - edycja 2022”

W związku z ogłoszoną kolejną edycją naboru wniosków do programu „Opieka wytchnieniowa - edycja 2022”, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej prosi o kontakt opiekunów osób z niepełnosprawnościami, którzy chcieliby w 2022r. skorzystać z tej formy pomocy.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej, zwanych dalej „uczestnikami Programu”.

Szczegółowa informacja znajduje się na stronie OPS Gorzyce: https://opsgorzyce.pl/n,nabor-wnioskow-do-programu-opieka-wytchnieniowa-edycja-2022

do góry