Iceland Liechtenstein Norway grants Unia Europejska
  • język migowy
  • BIP

Dane kontaktowe

ul. Kościelna 15, 44-350 Gorzyce
tel.
+48 32 45 13 056
ul. Bogumińska 13, 44-350 Gorzyce
e-mail
Strona główna/Aktualności/Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na (..)

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego - Stowarzyszenie emerytów i rencistów SENIOR

25 Marca 2024

W związku ze złożeniem przez Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów „SENIOR” w Gorzycach uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod tytułem Integracyjne spotkanie Seniorów zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie informuje się, iż Wójt Gminy Gorzyce uznał celowość realizacji powyższego zadania publicznego. Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy oferta zostaje zamieszczona na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń na okres 7 dni, w tym czasie każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi należy składać do dnia 02.04.2024 r. w formie pisemnej na adres tutejszego Urzędu - ul. Kościelna 15, 44-350 Gorzyce lub e-mailem na adres gorzyce@gorzyce.pl z dopiskiem uwagi do oferty -Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów „SENIOR”

https://bip.gorzyce.pl/wspolpraca-z-organizacjami-pozarzadowymi/ogloszenie-o-mozliwosci-zglaszania-uwag-stowarzyszenie-emerytow-i-rencistow-senior

do góry