Unia Europejska
  • język migowy
  • BIP

Dane kontaktowe

ul. Kościelna 15, 44-350 Gorzyce
tel.
+48 32 45 13 056
ul. Bogumińska 13, 44-350 Gorzyce
e-mail
Strona główna/Pomoc dla Ukrainy/Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty na (..)

Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego - ZHP Chorągiew Śląska Hufiec Ziemi Wodzisławskiej

25 Maja 2022

Wójt Gminy Gorzyce informuje, że w dniu 25.05.2022 r. ZHP Chorągiew Śląska Hufiec Ziemi Wodzisławskiej złożył uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą “Wydanie książki podejmującej tematykę historii lokalnej harcerstwa żeńskiego w Czyżowicach” w terminie 06.06.2022 r.- 31.07.2022 r. z pominięciem otwartego konkursu ofert. Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot na podstawie art. 19 a, ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. Poz. 1057) informuję, że do dnia 01.06.2022 r. do godz. 15.30 można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Szczegółowa informacja znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.gorzyce.pl/wspolpraca-z-organizacjami-pozarzadowymi/aa

do góry
top_baner