• język migowy
  • BIP

Dane kontaktowe

ul. Kościelna 15, 44-350 Gorzyce
tel.
+48 32 45 13 056
ul. Bogumińska 13, 44-350 Gorzyce
e-mail
Strona główna/Aktualności/Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi (..)

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gorzyce.

15 Listopada 2021

Zgodnie z uchwałą Nr XLII/371/10 Rady Gminy Gorzyce z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Gorzyce ogłasza że w okresie od 15.11.2021 r. do 21.11.2021 r. poddaje konsultacji projekt uchwały Rady Gminy Gorzyce w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Gorzyce nr XXVIII/269/21 z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gorzyce.
Opinie dotyczące ww. projektów należy złożyć w formie pisemnej w Urzędzie Gminy w Gorzycach lub przesłać drogą elektroniczną w terminie do dnia 28.11.2021 r., na adres e-mail: gorzyce@gorzyce.pl z zaznaczeniem w temacie „opinia do projektu uchwały”.
Jednostką organizacyjną prowadzącą sprawę przedmiotowych konsultacji jest referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Gorzycach.

Gorzyce dnia 15.11.2021 r.
Wójt Gminy Gorzyce
Daniel Jakubczyk

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Aktualności
pdf 2021-11-15 projekt uchwały w spr. wynajmowania.pdf
ilość pobrań: 23
projekt uchwały w spr. wynajmowania.pdf 192.35KB zobacz

do góry