Iceland Liechtenstein Norway grants Unia Europejska
  • język migowy
  • BIP

Dane kontaktowe

ul. Kościelna 15, 44-350 Gorzyce
tel.
+48 32 45 13 056
ul. Bogumińska 13, 44-350 Gorzyce
e-mail
Strona główna/Aktualności/Ogłoszenie o konsultacjach w spr. upoważnienia Wójta (..)

Ogłoszenie o konsultacjach w spr. upoważnienia Wójta Gminy Gorzyce do ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Gorzyce

8 Lutego 2024

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

Zgodnie z uchwałą Nr XLII/371/10 Rady Gminy Gorzyce z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Gorzyce ogłasza, że w okresie od 9.02.2024 r. do 15.02.2024 r., poddaje konsultacjom projekt uchwały Rady Gminy Gorzyce w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Gorzyce do ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Gorzyce.

Opinie dotyczące w/w projektu należy złożyć w formie pisemnej w Urzędzie Gminy w Gorzycach lub przesłać drogą elektroniczną w terminie do dnia 22.02.2024 r. na adres e-mail: gorzyce@gorzyce.pl z zaznaczeniem w temacie „opinia do projektu uchwały”. Jednostką organizacyjną prowadzącą sprawę przedmiotowych konsultacji jest Sekretarz Gminy Gorzyce.

 Wójt Gminy Gorzyce

Daniel Jakubczyk

https://bip.gorzyce.pl/ogloszenia/index/Ogloszenie-o-konsultacjach-w-spr.-upowaznienia-Wojta-Gminy-Gorzyce-do-ustalania-wysokosci-cen-i-oplat-za-uslugi-komunalne-o-charakterze-uzytecznosci-publicznej-oraz-za-korzystanie-z-obiektow-i-urzadzen-uzytecznosci-publicznej-Gminy-Gorzyce/idn:2577

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Aktualności
pdf 2024-02-08 Uchwała - upoważnienie wójta.pdf
ilość pobrań: 18
Uchwała - upoważnienie wójta.pdf 226.05KB zobacz

do góry