Iceland Liechtenstein Norway grants Unia Europejska
  • język migowy
  • BIP

Dane kontaktowe

ul. Kościelna 15, 44-350 Gorzyce
tel.
+48 32 45 13 056
ul. Bogumińska 13, 44-350 Gorzyce
e-mail
Strona główna/Aktualności/OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI (..)

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

9 Listopada 2023

W Biuletynie Informacji Publicznej znajduje się pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami dotycząca konsultacji w sprawach:

1) ustalenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe,

2) zmiany Uchwały Nr XII/98/19 Rady Gminy Gorzyce z dnia 30 września 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,

3) szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach treningowych lub wspomaganych dla mieszkańców Gminy Gorzyce,

4) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole
i w domu” na lata 2024 - 2028

Zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z nimi w BIP: https://bip.gorzyce.pl/ogloszenia/index/OGLOSZENIE-O-KONSULTACJACH-Z-ORGANIZACJAMI-POZARZADOWYMI-I-INNYMI-PODMIOTAMI-PROWADZACYMI-DZIALALNOSC-POZYTKU-PUBLICZNEGO/idn:2423

 

Wyniki konsultacji również znajdują się w w BIP

do góry