Unia Europejska
  • język migowy
  • BIP

Dane kontaktowe

ul. Kościelna 15, 44-350 Gorzyce
tel.
+48 32 45 13 056
ul. Bogumińska 13, 44-350 Gorzyce
e-mail
Strona główna/Aktualności/Masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać? Skorzystaj z (..)

Masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać? Skorzystaj z darmowej pomocy prawnika

23 Stycznia 2023

Powiat Wodzisławski prowadzi punkty bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich. Porady obywatelskie polegają na pomocy w rozwiązaniu problemów nie tylko typowo  prawnych, ale również dotyczących życia codziennego, na przykład pomocy dla osób zadłużonych, posiadających kłopoty mieszkaniowe, będących w trudnej sytuacji życiowej.  W punktach porad prawnych i obywatelskich udzielana jest również nieodpłatna mediacja, czyli pozasądowa, dobrowolna, poufna i polubowna metoda rozwiązywania sporu.

Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy i gdzie udać się po poradę?

 Z bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich może skorzystać każdy, kto oświadczy, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej porady, w tym osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku. Wzór takiego oświadczenia wydaje prawnik lub doradca obywatelski przed udzieleniem porady. Obecnie poradę można uzyskać stacjonarnie  w punktach (poniżej lokalizacja) lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, na przykład telefonicznie.

 Punkty bezpłatnych porad prawnych znajdują się w:

  • Wodzisławiu Śląskim (Zespół Poradni Specjalistycznych przy ul. 26 Marca 164),
  • Rydułtowach (Rydułtowskie Centrum Kultury przy ul. Strzelców Bytomskich 9a),
  • Pszowie (Urząd Miasta Pszowa przy ul. Pszowskiej 534).

Punkty nieodpłatnych porad obywatelskich zlokalizowane są w:

  • Wodzisławiu  Śląskim („Oaza Aktywności” przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Wałowa 30),
  • Radlinie (Centrum Usług Społecznych przy ul. Korfantego 87),
  • Gorzycach (Gminne Centrum Kultury przy ul. Mikołaja Kopernika 8).

 Jak umówić się na wizytę?

Co ważne, na wizyty do prawników oraz doradców obywatelskich należy umawiać się telefonicznie pod numerem telefonu 32 412 09 51 w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim: od poniedziałku do środy: 7:30-15:30, czwartek: 7:30-17:00, piątek: 7:30-14:00 bądź e-mailem: lub poprzez stronę internetową zapisy nieodpłatna pomoc.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielana pomoc prawna, poza punktem lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.  Taką potrzebę również zgłasza się telefoniczne w Starostwie pod nr 32 4120951.

W przypadku stwierdzenia, że problem nie może być rozwiązany w całości lub w części w punkcie porad, stosowną pomoc można uzyskać również w specjalistycznych jednostkach nieodpłatnego poradnictwa. Instytucje te  obejmują w szczególności: poradnictwo rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, pomoc społeczną, rozwiązywanie problemów alkoholowych i innych uzależnień, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, a także porady z zakresu praw konsumentów, praw dziecka, praw pacjenta, ubezpieczeń społecznych i innych.

 Więcej informacji: https://www.powiatwodzislawski.pl/polecamy/punkty-bezplatnych-porad-prawnych

 

do góry