• język migowy
  • BIP

Dane kontaktowe

ul. Kościelna 15, 44-350 Gorzyce
tel.
+48 32 45 13 056
ul. Bogumińska 13, 44-350 Gorzyce
e-mail
Strona główna/Aktualności/Kwalifikacja wojskowa w 2021 roku

Kwalifikacja wojskowa w 2021 roku

20 Lipca 2021

W związku z obwieszczeniem Wojewody Śląskiego z dnia 26 lipca 2021 roku o kwalifikacji wojskowej na terenie województwa śląskiego informuję, że w okresie od dnia 23 września 2021 roku do dnia 1 października 2021 roku odbędzie się kwalifikacja wojskowa dla mężczyzn zamieszkałych stale lub przebywających czasowo ponad trzy miesiące na terenie gminy Gorzyce.
Powiatowa Komisja Lekarska dla Powiatu Wodzisławskiego pracowała będzie w dni robocze w Wodzisławiu Śl. - dzielnica Wilchwy, ul. św. Wawrzyńca 1
Kwalifikacją wojskową objęci zostaną:
• mężczyźni urodzeni w 2002 roku,
• mężczyźni urodzeni w latach 1997 - 2001, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
• kobiety urodzone w latach 1997 - 2002 posiadające kwalifikacje przydatne
do czynnej służby wojskowej
• ochotnicy pomiędzy 18-tym a 24-tym rokiem życia jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawia:
• dowód osobisty lub inny dokument pozwalający ustalić tożsamość,
• posiadaną dokumentację medyczną lub wyniki badań specjalistycznych w przypadku występowania chorób mogących mieć w pływ na przyznaną kategorię zdolności do czynnej służby wojskowej,
• aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy
• dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.
Niestawienie się do kwalifikacji wojskowej w określonym terminie i miejscu lub odmowa poddania się badaniom lekarskim albo nieprzedstawienie dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności (art.224 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej)

do góry