Unia Europejska
  • język migowy
  • BIP

Dane kontaktowe

ul. Kościelna 15, 44-350 Gorzyce
tel.
+48 32 45 13 056
ul. Bogumińska 13, 44-350 Gorzyce
e-mail
Strona główna/Aktualności/Informacja w sprawie dodatku węglowego

Informacja w sprawie dodatku węglowego

16 Sierpnia 2022

Ustawa o dodatku węglowym weszła w życie 12.08.2022 r.

Pełny tekst znajdziecie tutaj: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1692

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego. Po jego opublikowaniu w Dzienniku Ustaw, zamieścimy go niezwłocznie na naszych stronach internetowych.

Zadanie w naszej gminie będzie realizował Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach (44-350 Gorzyce ul. Raciborska 27, tel. 32 45 11 671).

Zgodnie z ustawą wnioski o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia 30.11.2022 r.

do góry