Iceland Liechtenstein Norway grants Unia Europejska
  • język migowy
  • BIP

Dane kontaktowe

ul. Kościelna 15, 44-350 Gorzyce
tel.
+48 32 45 13 056
ul. Bogumińska 13, 44-350 Gorzyce
e-mail
Strona główna/Aktualności/Czyste powietrze/CZYSTE POWIETRZE W GMINIE GORZYCE

CZYSTE POWIETRZE W GMINIE GORZYCE

 

Gmina Gorzyce od 12 lutego 2020 roku, na podstawie podpisanego porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, uczestniczy w realizacji programu CZYSTE POWIETRZE.
Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
Beneficjentami mogą być osoby fizyczne, będące właścicielami /współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, osiągające dochód roczny nieprzekraczający kwoty 135.000 zł.
Rodzaje inwestycji objęte dofinansowaniem w ramach programu:
- demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u., kotła gazowego kondensacyjnego, kotłowni gazowej, kotła olejowego, kotła zagazowującego drewno, kotła na pellet drzewny, ogrzewania elektrycznego.
Dofinansowaniem może zostać objęte także:
- demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub c.w.u. (w tym kolektorów słonecznych),
- zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
- zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
- zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
- koszt wykonania dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.


Procedura uzyskania wsparcia:
- złożenie wniosku o dofinansowanie (samodzielnie, poprzez punkt konsultacyjny działający w Urzędzie Gminy w Gorzycach, przez bank - w przypadku korzystania z kredytu);
- uzyskanie decyzji z WFOŚiGW w Katowicach;
- złożenie wniosku o płatność po realizacji inwestycji;
- uzyskanie dofinansowania (obecnie czas oczekiwania na wypłatę środków to ok. 6 m-cy ).


Do września 2022 r. mieszkańcy za pośrednictwem punktu konsultacyjnego gminy Gorzyce złożyli 1052 wnioski o dofinansowanie ( łącznie z korektami ) oraz ok. 1000 wniosków o płatność .
Zapraszamy do skorzystania z usług konsultantów w Urzędzie Gminy w Gorzycach, ul. Kościelna 15, poniedziałek10:00-17:00, środa 8:00-15:00.

do góry