Iceland Liechtenstein Norway grants Unia Europejska
 • język migowy
 • BIP

Dane kontaktowe

ul. Kościelna 15, 44-350 Gorzyce
tel.
+48 32 45 13 056
ul. Bogumińska 13, 44-350 Gorzyce
e-mail

Stowarzyszenia

Wykaz oraz dane teleadresowe organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Gorzyce

Stowarzyszenia

 • Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej "Perspektywa" w Czyżowicach
  Siedziba: 44-352 Czyżowice, ul. Wodzisławska 53, tel. 32-4513-138
 • Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Pokochaj mnie”
  Siedziba: Gorzyczki, ul. Kopalniana 29 c, tel. 032-4511-974
 • Stowarzyszenie Kulturalno - Społeczne “KAHAL”
  Siedziba: 44-352 Czyżowice, ul. Wodzisławska 16
 • Stowarzyszenie Florystów Polskich
  44-351 Turza Śląska, ul. Wodzisławska 37a
 • Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota
  44-350 Gorzyce, ul. Raciborska 27, tel. 32-4515-034
 • Związek Górnośląski koło w Turzy Śl.
  Adres kontaktowy: ul. Korfantego 4, 44-351 Turza Śl., tel. 32-4511-004
 • Bractwo Osób Niepełnosprawnych Związku Górnośląskiego Gorzyce
  Siedziba: Gorzyce, ul. Raciborska 48, tel. 32-4511-512
 • Stowarzyszenia Sportowe: www.gorzyce.pl/artykul/82/sport.html

Inne organizacje

 • Koło Pszczelarzy w Gorzycach pszczelarzegorzyce.wix.com/pszczelarzegorzyce
 • Koło Pszczelarzy w Rogowie http://www.pszczelarze.rogow.pl 
 • Polski Związek Hodowli Gołębi Pocztowych - oddz. Gorzyce www.pzhgp-gorzyce.cba.pl/
 • Polski Związek Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych oddz. Wodzisław Śl. Tadeusz Brzeziok - Turza Śląska

Chóry

 • "Moniszko” w Czyżowicach
 • "Cantemus Domino” w Gorzycach
 • "Słowik nad Olzą” w Olzie
 • "Melodia” w Osinach
 • "Lira” w Turzy Śl.

Zespoły śpiewacze

 • "Bełszniczanki"
 • "Zespół "Bluszcz"
 • "Czyżowianki"
 • "Gorzyczanki"
 • "Gorzyczanie"
 • "Odrzanki"
 • "Olzanki"
 • "Rogowianki"
 • "Turzanki"

Ponadto, przy OK Czyżowice działa Orkiestra Gminy Gorzyce pod kierunkiem Henryka Krótkiego.

Koła Gospodyń Wiejskich

W Gminie Gorzyce działa 12 kół gospodyń wiejskich, tworzących Gminne KGW. Przewodniczącą Gminnego Koła Gospodyń Wiejskich jest Elżbieta Kołek.
Poniżej przedstawiamy przewodniczące kół w poszczególnych sołectwach:

 • Agnieszka Adamczyk - Gorzyce
 • Urszula Sochiera - Gorzyczki
 • Maria Czakała - Uchylsko
 • Krystyna Tomala - Osiny
 • Dorota Margiciok - Bełsznica
 • Angela Skupień - Bluszczów
 • Anna Połednik - Rogów
 • Renata Rzeczkowska - Czyżowice
 • Urszula Lenczyk - Turza Śl.
 • Alicja Lenczyk - Kol. Fryderyk
 • Maria Kuczera - Olza
 • Bernarda Parkitny - Odra

Ochotnicze Straże Pożarne

W Gminie Gorzyce działa działa 9 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, które wchodzą w skład Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.
Komendantem Gminnym ZOSP RP jest Szymon Kwaśnica, prezesem Gminnym ZOSP RP jest Grzegorz Student.
Poniżej, prezesi oraz komendanci poszczególnych jednostek.

 • Bełsznica - Adam Polak - prezes, Arkadiusz Cichy- komendant
 • Bluszczów - Szymon Kwaśnica - prezes, Michał Marcol - komendant
 • Czyżowice - Łukasz Cnota - prezes, Zbigniew Mucha - komendant
 • Gorzyce - Piotr Tatarczyk - prezes, Mateusz Wójcik - komendant
 • Gorzyczki - Wojciech Strokosz - prezes, Mateusz Folwarczny - komendant
 • Olza - Mirosław Wacławczyk - prezes, Łukasz Siedlaczek - komendant
 • Rogów - Marcin Glenc - prezes, Piotr Kamczyk - komendant
 • Turza Śl. - Iwona Wajsman - prezes, Tomasz Cykowski - komendant
 • Uchylsko -Krzysztof Szweda - prezes, Grzegorz Wieczorek - komendant
do góry