Dziś jest  01.06.2020   zegar 07:48   Imieniny: Jakuba, Konrada
Logowanie/rejestracjaBaza firmTablica ogłoszeńGalerie zdjęć
Nagłówek strony
Jesteś tutaj: strona główna / Aktualności
Kontrast Rozmiar tekstu A-AA+
epuap  sekap  BIP  Wersja czeska  Wersja niemiecka  Wersja angielska 
Aktualności
Gorzycka Perła 2019
22.10.2019
17 października w gorzyckiej sali DPS odbyła się tegoroczna Gala Gorzyckiej Perły. Tytuł honorowy otrzymał Ryszard Nielaba z Rogowa.

Pan Ryszard Nielaba od urodzenia jest mieszkańcem Rogowa.

 Aktywnie uczestniczy w życiu sołectwa i bierze czynny udział w różnego rodzaju akcjach i pracach społecznych. Jest zasłużonym działaczem oraz człowiekiem szanowanym w swojej społeczności.

W latach 1983 do 1987 był prezesem LKS ,,Przyszłość Rogów”. W tym okresie został oddany budynek ,,Domu Sportu” oraz zakupiono używany autobus, który służył piłkarzom klubu i społeczeństwu nie tylko Rogowa.

Od roku 1984 do 1998 pracował w Radzie sołeckiej w Rogowie jako zastępca sołtysa Józefa Grycmana. Po nagłej śmierci sołtysa w maju 1998 roku objął funkcję sołtysa w Rogowie. W latach 1987 do 1990 był członkiem Komitetu Społecznego Budowy Biblioteki w Rogowie.

W roku 1991 na zebraniu wiejskim został wybrany na przewodniczącego Komitetu Budowy Wodociągu w Rogowie. Dzięki m. in. Jego zaangażowaniu mieszkańcom Rogowa podniósł się poziom życia.

Był także członkiem Komitetu społecznego, którego celem było umożliwienie dostępu do usług telekomunikacyjnych w Rogowie.

Pan Ryszard Nielaba w 1994 r. aktywnie włączył się w rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej w Rogowie, który później przekształcono w budynek gimnazjum. Jako przewodniczący Komitetu Społecznego Rozbudowy Szkoły, nadzorował poszczególne etapy jej budowy. Pierwszy etap rozbudowy czyli fundamenty i piwnice był wykonany systemem gospodarczym. Natomiast kolejny etap budowy wykonała firma budowlana.

Brał udział w dwóch Komitetach Organizacji Dożynek Gminnych w Rogowie w 1996 i 2004 roku., gdzie pełnił funkcję skarbnika Komitetu Dożynkowego.

Brał udział w organizacji trzech parafiad w Rogowie, gdzie pełnił funkcję skarbnika.

Pan Ryszard Nielaba był radnym Rady Gminy Gorzyce trzech kadencji: III, V, VI.

W III kadencji od 1998 – 2002 r. pracował w dwóch komisjach: Komisji Oświaty oraz Komisji Ochrony Środowiska.

W V kadencji od 2006 – 2010 r. pracował jako zastępca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

W VI kadencji od 2010 – 2014 r. pracował jako przewodniczący Komisji Rodziny Spraw Społecznych i Zdrowia.

Od 2007 roku pełni funkcję Przewodniczącego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koła w Rogowie , gdzie cieszy się pełnym zaufaniem i poszanowaniem.

Pracuje w zarządzie Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w oddziale rejonowym w Wodzisławiu Śl., gdzie od 2010 roku pełni funkcję Wiceprezesa.

Od założenia w 1995 roku Związku Emerytów Górniczych św. Barbary przy parafii w Rogowie pełni funkcję skarbnika.

Dzięki powyższym zasługom uważamy, że w pełni zasadnym jest przyznanie panu Ryszardowi Nielaba tytułu honorowego ,,Gorzycka Perła".

Statuetkę panu Ryszardowi wręczył Piotr Wawrzyczny – przewodniczący Rady Gminy Gorzyce.

Podczas gali wręczone zostały nagrody wójta w dziedzinie kultury i sportu.

Nagrodę I stopnia wójta gminy Gorzyce za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury otrzymał

Andrzej Nowak z Gorzyc - od 28 lat społeczny redaktor miesięcznika „U nas”. W 1991 r. był inicjatorem i współzałożycielem tego periodyku. Skład zespołu redakcyjnego tworzy nieprzerwanie do dziś. Swoją pracę wykonuje społecznie, bezinteresownie. Opisuje fakty, podkreśla sukcesy naszych mieszkańców.. Jego obecność w środowisku Gminy Gorzyce stała się dla nas wszystkich rzeczą prawie oczywistą. Pan Andrzej żywo interesuje się sprawami, problemami i sukcesami mieszkańców Gminy. I od wielu lat poświęca temu swój czas i serce. Na przestrzeni 28. lat uzbierały się setki, artykułów, notatek i relacji spod pióra Andrzeja Nowaka.

Redaktor Andrzej Nowak nie szuka skandalu, nie tropi niedopatrzeń i błędów, które popełniamy przecież wszyscy… Cieszy się z sukcesów, wspiera środowisko kultury i jest mu od wielu, wielu lat niezwykłej życzliwości. Promuje działania i inicjatywy w merytoryczny i rzeczowy sposób, zawsze są to relacje poparte wyłącznie faktami. Za swoją pracę redaktorską został wyróżniony przez wiele środowisk – m.in. strażaków, redakcję „U nas”, czy społeczność gminy Gorzyce.

Od wielu lat angażuje się w prace rady sołeckiej Gorzyc. Jest założycielem Koła Związku Górnośląskiego Gorzyce. Nie zaniedbuje przy tym życia rodzinnego. To wspaniały, dobry mąż i ojciec, – choć ogromną część prywatnego życia poświęcił lokalnej społeczności. Az trudno uwierzyć, że w natłoku obowiązków zawsze dla Wszystkich miał czas – i, jak mówią jego dzieci – i dla nich i dla sąsiadów.

Wywodzi się z rodziny wielodzietnej, w której dobra materialne nigdy nie były rzeczą ważną. Wycieczka z rodziną, dobra książka, spotkanie w redakcji… Andrzej Nowak kocha ludzi. Pozostawi po sobie potomnym wartości cenniejsze niż złoto.

W trudnych latach 80. Związał się z „Solidarnością”. Do dziś pozostał wierny jej ideałom. Nie przechodzi obojętnie obok krzywdy innego człowieka. Jest na nią szczególnie wyczulony, co w czasach hegemonii pieniądza ma duże znaczenie. Pozostał sobą: to szczery i uczciwy człowiek. A przy tym niesamowicie taktowny. Jeśli komu droga otwarta do nieba – tym, co służą ojczyźnie – pisał przed wiekami poeta. Swoją działalnością i postawą wzbudza zaufanie i jest wzorem dla innych. Andrzej Nowak jest przykładem prawdziwego społecznika. W 2014 r. za swoją działalność na rzecz krzewienia kultury Górnego Śląska otrzymał odznakę „Zasłużony dla Związku Górnośląskiego”. Ponadto uhonorowany:

Brązowym Medalem „Zasłużony dla pożarnictwa”

Tytułem Honorowym „Człowieka o Złotym Sercu”

Tytułem Honorowym Redakcji Gazety „U nas”

Złotymi Medalami: „Zasłużony dla pożarnictwa oraz Zasłużony dla Górnictwa Naftowego i Gazownictwa

Założyciel Koła Związku Górnośląskiego, z którym krzewił kulturę Górnośląską w Powiecie Wodzisławskim. Juror konkursów: Wiedzy o Powstaniach Śląskich, Gwary Śląskiej, uczestnik eliminacji Wielkiej Gry w temacie „Powstań Śląskich”.

Dwukrotnie zorganizował koncert ZPiT „Śląsk” im. St. Hadyny, w pełnym składzie chóru i orkiestry.

Autor kilkuset artykułów, w tym monograficzno-historycznych w miesięczniku „U nas”, które stanowią źródło informacji dla studentów, naukowców całej Polski. Współinicjator wydania cyklu map archiwalnych poświęconych granicom Górnego Śląska.

Swoją wiedzą dzielił się z wieloma magistrantami, wspierając ich w tworzeniu prac naukowych, szczególnie tych, poświęconych gwarze i historii Górnego Śląska.

Autor pamiętnika, w którym relacjonuje na bieżąco najważniejsze historyczne fakty dotyczące przemian w Polsce i życia społecznego na Górnym Śląsku.

Nagrodę wójta Gminy Gorzyce II stopnia za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury otrzymała Pani Małgorzata Król, córka nauczycieli - Felicji i Jana z Rybnika, przez cale swoje życie zawodowe związana jest z polska koleją, w strukturach której pracuje już 38 lat, ale również niezwykle bliska jest Jej kultura i sztuka, szczególnie ich forma literacka. Nieoceniona animator kultury w Gminie Gorzyce, wizjonerka odważna w działaniu, realizująca konsekwentnie cele przyczyniające się do rozwoju szeroko pojętej kultury.

Zawodowo związana z PKP. Praca jest jej pasją. Wiedza z nią związana umożliwia realizację wydarzeń kulturalnych powiązanych ze specyfiką kolejnictwa. (W strukturach PKP jest zatrudniona od 1980 roku, przez 18 lat pracowała na stanowisku dyżurnego ruchu, a następnie od 1998 roku do chwili obecnej pracuje w strukturach przewozów towarowych w tym w PKP CARGO S.A . Pracowała na różnych stanowiskach - od specjalisty, w ówczesnym Dziale Marketingu do Naczelnika Działu Organizacji i Technologii Przewozów. W 2009 roku od podstaw stworzyła Dział Logistyki i do chwili obecnej pełni funkcję Naczelnika Działu Logistyki Przewozów w Śląskim Zakładzie Spółki. Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne (Zarządzanie i Informatyka) oraz ukończyła studia podyplomowe -  Marketing i PR oraz Logistykę).

Pasją pani Małgorzaty jest działalność społeczna, charytatywna, a także pisanie książek, nie tylko o tematyce kolejowej. Od wielu lat organizuję kampanie i eventy firmowe promujące kolej w celu umocnienia pozycji firmy w środowisku lokalnym i kulturowego podniesienia rangi zawodu kolejarza. Organizuje wystawy taboru i historycznych pamiątek o powstaniu kolei na Górnym Śląsku. Wspiera organizację Wystaw Makiet Kolejowych, które cyklicznie odbywają się w Czyżowicach i mają znaczenie ogólnokrajowe.

Sama pisze wiersze i książki, Na tym polu zadebiutowała w 1987. Jest autorka dwóch powieści dla młodzieży - ,,Zanim zakwitną kasztany" i ,,W cieniu marzeń". Obie powieści traktują o problemach nastolatków. Książki publikuje pod pseudonimem Margaret Feljan. - Feljan (od imion rodziców Felicji i Jana). Obecnie pracuje nad powieścią dla dorosłych.

W roku 2018 napisała i wspólnie z Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach wydała książkę dla dzieci – „Moja mama pracuje na kolei” (2018 r.) promującą odpowiedzialny zawód kolejarza i bezpieczeństwo. Końca dobiegają prace nad drugą z tego samego cyklu książką. Tym razem rzecz będzie dotyczyła pracy kobiet na kopalni.

Pani Małgorzata Król jest pomysłodawca organizacji przejazdu Pociągu Papieskiego. Po raz pierwszy wydarzenie to miało miejsce 3.06.2017 r., ma swoją kontynuację i cieszy się ogromnym powodzeniem mieszkańców. Zyskało rangę wydarzenia ogólnopolskiego. A w roku 2020 r. Pociąg Papieski wyruszy po raz czwarty z Olzy, tym razem do Tarnowskich Gór.

Z inicjatywy Pani Małgorzaty Król w 2016 roku w kościele p. w. Chrystusa Króla stanęła figura św. Katarzyny - patronki kolejarzy. Fundatorami figury byli kolejarze i firmy kolejarskie. Poświecenie figury było podniosłym przeżyciem duchowym i wydarzeniem lokalnym z udziałem gości z całej Polski.

Od 2014 r. pani Małgorzata Król jest inspiratorem społecznym Szlachetnej Paczki, swoją charyzmą i zaangażowaniem włącza w to działanie wielu mieszkańców gminy Gorzyce i swoich współpracowników.

W 2006 roku współpracowała przy opracowywaniu monografii  o tematyce kolejowej: „Koleją z Katowic do Raciborza” oraz  „Stacja Tarnowskie Góry”. Specjalizuje się w opracowaniach dotyczących pasjonatów związanych z koleją. Żeby to uzewnętrznić odbyła wiele rozmów z emerytowanymi pracownikami, starała się dotrzeć do ludzi, którzy posiadają archiwalne zdjęcia, materiały, ludzi którzy przechowali wspomnienia, do krewnych i znajomych tych, którzy już odeszli.

Praca na rzecz młodzieży to istotna część działalności Pani Małgorzaty. W latach 2003-2004 zupełnie bezinteresownie prowadziła zajęcia taneczne dla dzieci w czyżowickim domu kultury. Dążyła do tego, aby młodzież i dzieci miały jak najwięcej możliwości gromadzenia doświadczeń scenicznych.

W 2016 r. została beneficjentką programu „Dom kultury+”. Pozyskane środki przeznaczyła na organizację warsztatów filmowych dla młodzieży szkolnej oraz uroczysta galę i przedstawienie realizacji projektu w ramach zadania: „Czyżowice z inicjatywą” realizowanego wspólnie z czyżowickim domem kultury. Celem nadrzędnym pani Małgorzaty była aktywizacja młodzieży; zapoznanie społeczności lokalnej ze sztuką nowoczesną oraz promocja regionalnego dziedzictwa kulturowego. Dzięki Jej zaangażowaniu powstał film nawiązujący do historii Czyżowic, obrazujący również obecne oblicze społeczno-kulturowe wsi. Od roku 2017 jest stałym współpracownikiem redakcji miesięcznika „U nas”.

Wielokrotnie interweniowała, ze skutkiem pozytywnym dla sprawy, w kwestiach poprawy komfortu podróżujących taborem kolejowym, w szczególności na liniach lokalnych.

Pani Król jest absolutnym orędownikiem kultury Gminy Gorzyce. Wspiera działalność kultury swoim doświadczeniem, nawiązuje kontakty z twórcami, promuje działalność kulturalną. W tym wszystkim kieruje się dobrem dla drugiego człowieka.

Pani Małgorzata Król została wyróżniona m.in.:

w 2013 r. - tytułem Kolejarza Roku (laureatka konkursu Grupy PKP S.A.)

w 2017 r. – laureatka ogólnopolskiego plebiscytu  Pasja Kolejnych Pokoleń 

w 2015 r. - otrzymała Odznakę Honorową "Zasłużony dla Kolejnictwa" przyznaną przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju

w 2018 r. – otrzymała Tytuł Honorowy „Człowieka o Złotym Sercu”.

Działalność Pani Małgorzaty Król wykracza dalece ponad Gminę Gorzyce. Organizacja przejazdu Pociągu Papieskiego jest inicjatywą na skalę ogólnopolską. Wymaga ogromu pracy logistyczno-organizatorskiej. Dzięki tej inicjatywie Gmina Gorzyce promowana jest na skalę całego kraju. W przejeździe uczestniczą rodziny z całej Polski. Relację z tego wydarzenia możemy obserwować w mediach ogólnopolskich.

Napisane i wydane książki przez panią Małgorzatę Król są dystrybuowane przez największe wydawnictwa w kraju, budzą duże zainteresowanie czytelników, przyczyniają się do poznania specyfiki zawodu kolejarza, poruszają problemy młodzieży. Pani Król wspiera także organizację Wystaw Makiet Kolejowych w Czyżowicach, która rok rocznie gromadzi ponad 1000 uczestników z całej Polski. Podejmowanie każdego roku inicjatywy gromadzenia pomocy dla mieszkańców w ramach Akcji „Szlachetna Paczka” jest dowodem na wielką troskę o zaspokojenie podstawowych potrzeb potrzebujących osób zamieszkujących nasz powiat. Również ta działalność dowodzi determinacji i konsekwencji w działaniu pani Małgorzaty.

Nagroda wójta Gminy Gorzyce III stopnia trafiła do Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej Perspektywa, która działa od 2007 r. na terenie sołectwa Czyżowice i liczy 31 członków. Z wielkim sukcesem realizuje swoje cele statutowe tj., aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego, budowanie świadomości obywatelskiej, wspieranie rozwoju gospodarczego, kulturalnego i oświatowego. Integruje społeczeństwo oraz promuje działania na rzecz kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz ochrony zdrowia i środowiska naturalnego.

Jedną z najbardziej znanych jego inicjatyw jest 10 edycji festynów rodzinnych pn. „Wesołe Czyżowice”, połączonych z korowodami przebierańców, konkursami na najlepszy pojazd i najciekawsze przebranie, czy Jarmarki Bożonarodzeniowe połączone z kolędowaniem oraz udziałem licznych wystawców. Dużą popularnością w gminie i całym powiecie cieszą się tematyczne biesiady organizowane przez zarząd Stowarzyszenia na Rancho Western w Czyżowicach. Stowarzyszenie w partnerstwie UKS „Sparta” Czyżowice, przy wsparciu władz gminy i powiatu dwukrotnie zorganizowało Mistrzostwa Gminy Gorzyce w Biegu na Orientację, wydając jednocześnie mapy biegowe „Szwajcarii Czyżowickiej”. Biegi te do dziś cieszą się ogromną popularnością wśród dzieci, młodzieży i całych rodzin, promując zdrowy styl życia. Dużym osiągnięciem Stowarzyszenia „Perspektywa” było wydanie we współpracy z czyżowickim domem kultury książki „Czyżowice wczoraj, dziś, jutro”, dokumentującą historię i osiągnięcia sołectwa. Rozdziały w niej poświęcone były kościołowi, architekturze sakralnej, organizacjom społecznym, czyżowickiej przedsiębiorczości, ludziom wywodzącym się z tej miejscowości promujących gminę , powiat w kraju i za granicą. Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej wnioskuje z sukcesem do odpowiednich instytucji o nadanie osobom zasłużonym dla lokalnej społeczności honorowych tytułów „Człowieka o złotym sercu”, „Gorzyckiej Perły”, Honorowego Obywatela Gminy Gorzyce”. Stowarzyszenie w ubiegłym roku brało udział w „Transgrnicznym Festiwalu Kultury i Organizacji Pozarządowych” w ramach projektu „Ludzie i kultura pogranicza polsko-czeskiego” promując Gminę Gorzyce. SAL Perspektywa działa lokalnie, współpracuje z wieloma osobami i jednostkami przyczyniając się do integracji i promocji mieszkańców gminy, powiatu.

 

Nagrody i wyróżnienia dla osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej otrzymali:

I stopnia – Marta Klimek, Julia Staszewska, Nina Stec, Julia Wolny, Julia Skrodzka, Antonina Swoboda, Wiktoria Erban, Małgorzata Cebula, Karolina Banek, Alicja Cojg, Oliwia Glenc.

Nagroda II stopnia trafiła do Miłosza Mencla, Mateusza Zająca, Julii Bury, Dominika Myszi, oraz Gracjana Rusa.

Nagrodę III stopnia otrzymał Rafał Klyszcz, Miłosz Rus, Amelia Sosna i Szymon Siedlaczek. Wyróżniono Zofię Blanik i Kamila Smołkę.

Gala była również okazją do uhonorowania najzdolniejszych uczniów z naszej gminy, którzy w roku szkolnym 2018/2019 otrzymali stypendia wójta.

Stypendium, może być przyznane uczniom, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

1) uzyskają na świadectwie szkolnym za dany rok szkolny średnią ocen co najmniej 5,0,

2) spełniają co najmniej jedno z niżej wymienionych kryteriów:

a) są laureatami lub finalistami co najmniej wojewódzkich konkursów przedmiotowych, interdyscyplinarnych lub olimpiad organizowanych zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzenia konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. , Nr 13 poz. 125 ze zm.),

b) uzyskali 100% z co najmniej jednej części bloków (humanistycznego, matematyczno – przyrodniczego lub języka obcego nowożytnego) egzaminu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dla uczniów kończących naukę w klasach gimnazjalnych prowadzonych w ośmioletnich szkołach podstawowych oraz w gimnazjum do dnia 31 sierpnia 2019 r.,

c) uzyskali maksymalny wynik z egzaminu ósmoklasisty dla uczniów kończących naukę w szkole podstawowej,

d) zajęli I, II, III miejsce lub zdobyli maksymalną liczbę punktów w konkursach przedmiotowych, artystycznych, muzycznych na szczeblu co najmniej powiatowym.

 

Uczniowie biorący udział w konkursach kuratoryjnych, którzy otrzymali 100 % z egzaminów a ich średnia jest > 5,00:

Klon Łukasz, Sp Rogów, średnia: 5,56, laureat wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z chemii (kurator), finalista wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z matematyki (kurator), 100% matematyka (egz. gim.), 100% biologia, chemia, fizyka i geografia – zwolniony, konkursy powiatowe I i II m-c.

Bugla Artur, Sp Rogów, średnia: 5,31, finalista wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z geografii (kurator), 100% historia i wos (egz. gim.), 100% j. angielski pp (egz. gim.), konkurs wojewódzki, konkursy powiatowe, konkurs międzynarodowy.

Lampert Mateusz, Sp nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Wodzisławiu Śląskim, średnia: 5,61, finalista wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z fizyki (kurator), laureat wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z matematyki (kurator), 100% matematyka (egz. gim.), 100% j. angielski pp (egz. gim.), 100% j. angielski pr (egz. gim.), konkurs ogólnopolski, konkurs wojewódzki.

Sosna Piotr, Sp Rogów, średnia: 5,50, laureat wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z geografii (kurator)

100% historia i wos (egz. gim.), 100% biologia, chemia, fizyka i geografia – zwolniony, konkurs wojewódzki, konkursy powiatowe, konkurs międzynarodowy.

Wojak Kacper, Sp Czyżowice, średnia: 5,29, laureat wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z matematyki (kurator), 100% j. matematyka (egz. gim.) zwolniony, konkurs ogólnopolski.

Uczniowie, którzy otrzymali 100 % z egzaminów, brali udział w konkursach innych niż kuratoryjne i średnia > 5,00:

Komar Oliwia, Sp Turza Ślaska, średnia: 5,11, 100% j. angielski pp (egz. gim.), 100% j. angielski pr (egz. gim.), konkursy powiatowe.

Bauerek Marta, ZSP Gorzyczki, średnia: 5,50, 100% matematyka (egz. VIII), 100% j.polski (egz. VIII)

Fornagiel Paweł, SP Rogów, średnia: 5,33, 100% j. angielski pp (egz. gim.), 100% j. angielski pr (egz. gim.)

Szczyrba Annamaria, Sp Czyżowice, średnia: 5,40, 100% j. angielski pp (egz. gim.), 100% j. angielski pr (egz. gim.), konkurs pod patronatem PODN.

Tannenberg Pola, Sp Czyżowice, średnia: 5,87, 100% j. angielski pp (egz. gim.), 100% j. angielski pr (egz. gim.), konkurs pod patronatem PODN.

Wojciechowski Wiktor, Sp Gorzyce, średnia: 5,14, 100% j. angielski (VIII), konkurs ogólnopolski.

Brachmański Stanisław, Sp Turza Ślaska, średnia: 5,16, 100% j. Angielski (VIII).

Knopek Damian, Sp Gorzyce, średnia: 5,00m 100% j. angielski pp (egz. gim.).

Kowalska Magdalena, Sp Czyżowice, średnia: 5,22, 100% j. angielski pp (egz. gim.)

Lubowicki Michał, Sp Gorzyce, średnia: 5,17, 100% j. angielski pp (egz. gim.)

Skrzyszowski Michał, ZSP Gorzyczki, średnia: 5,00, 100% j.angielski (egz. VIII)

Student Eliza, Sp Czyżowice, średnia: 5,18, 100% j. angielski (egz. VIII)

 

Konkursy inne niż kuratoryjne i średnia > 5,00:

Szymiczek Zuzanna, ZSP Gorzyczki, średnia: 5,45, konkursy powiatowe, wojewódzki, ogólnopolski i międzynarodowy.

Kania Piotr, ZSP Gorzyczki, średnia: 5,55, konkursy powiatowe i międzyregionalne.

Kwaśnica Bartłomiej, SP Rogów, średnia: 5,21, konkurs międzygminny, konkurs wojewódzki, konkurs ogólnopolski, konkurs śląski.

Kwaśnica Jakub, Sp Czyżowice, średnia: 5,16, konkurs powiatowy, konkurs pod patronatem śląskiego kuratora.

Pytlik Kacper, SP Rogów, średnia: 5,33, turniej powiatowy, konkurs międzygminny, konkurs wojewódzki.

Lazar Julianna, SP Rogów, średnia: 5,56, konkursy powiatowy, konkurs regionalny.

Wojak Julia, ZSP Gorzyczki, średnia: 5,45, konkurs wojewódzkich, konkurs powiatowy.

Bogacz Natalia, Sp Olza, średnia: 5,43, konkurs wojewódzki.

Bura Martyna, Sp Turza, średnia: 5,33, konkurs powiatowy.

Długi Magdalena, Sp Olza, średnia: 5,21, konkurs wojewódzki.

Domagalska Patrycja, Sp Turza, średnia: 5,00, konkurs ogólnopolski.

Dzięcielski Bruno, Sp Gorzyce, średnia: 5,00, konkurs powiatowy.

Frączek Cyprian, Sp Turza, średnia: 5,13, konkurs powiatowy.

Hajok Emilia, Sp Rogów, średnia: 5,75, konkurs powiatowy.

Kucza Karol, ZSP Gorzyczki, średnia: 5,82, konkurs ogólnopolski.

Nowak Milena, Sp Rogów, średnia: 5,75, konkurs wojewódzki.

Osadnik Paulina, Sp Rogów, średnia: 5,22, konkurs wojewódzki, konkurs międzynarodowy.

Piszczan Karolina, Sp Rogów, średnia: 5,50, konkurs regionalny.

Reclik Emilia, Sp Olza, średnia: 5,42, konkurs ogólnopolski.

Staszewski Aleksander, Sp Czyżowice, średnia: 5,18, konkurs powiatowy.

Szwed Julia, Sp Olza, średnia: 5,42, konkurs ogólnopolski.

Zapraszamy do fotorelacji z imprezy

drukuj
powrót  Strona główna  do góry
zamknij
Istotna informacja: ta strona wykorzystuje pliki cookies

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celach reklamowych, statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
Jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, to będą one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej o polityce plików cookies.
FB