Dziś jest  14.12.2018   zegar 04:41   Imieniny: Jana, Alfreda
Logowanie/rejestracjaBaza firmTablica ogłoszeńGalerie zdjęć
Nagłówek strony
Jesteś tutaj: strona główna
Kontrast Rozmiar tekstu A-AA+
epuap  sekap  BIP  Wersja czeska  Wersja niemiecka  Wersja angielska 
Informator
powrót   drukuj

Działaj lokalnie

Gmina Gorzyce realizuje wspólnie z Funduszem Lokalnym „Ramża” w Czerwionce - Leszczynach programy w  ramach „DZIAŁAJ LOKALNIE ” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego we współpracy z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE

Założenia i cel konkursu

Celem konkursu jest aktywizowanie lokalnych społeczności wokół rozwiązywania problemów i zaspokajania potrzeb oraz pobudzanie życiowych aspiracji mieszkańców małych miejscowości.

W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie min. 8 dotacji na projekty, które:
 • wynikają z potrzeb danej społeczności,
 • mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
 • przyczyniają się do poprawy sytuacji i osiągania trwałych zmian społecznych np. w zakresie kultury, edukacji, spraw społecznych, rozwoju lokalnego i innych,
 • będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
 • będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne - naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.
Organizacje, lokalne instytucje i inicjatywy obywatelskie, które potrafią wspólnie z mieszkańcami zdefiniować lokalne problemy, ale nie mają pomysłu na to, jak im przeciwdziałać bądź łagodzić ich skutki, mogą skorzystać z doświadczeń innych. Program Działaj Lokalnie, to już 975 zrealizowanych projektów oraz ponad 7,5 miliona złotych przekazanych w postaci grantów. Wszystkie dotychczas dofinansowane inicjatywy opisane są na stronie http://www.dzialajlokalnie.pl. Część z nich to uniwersalne rozwiązania, które z powodzeniem mogą być zastosowane w każdej polskiej gminie.

Kto może ubiegać się o dotacje?
Program adresowany jest do organizacji nie nastawionych na zysk, mających status fundacji lub stowarzyszenia zarejestrowanego w KRS[1], instytucji publicznych posiadających osobowość prawną, oraz inicjatyw obywatelskich działających przy organizacjach, szkołach, domach kultury, bibliotekach, klubach sportowych, etc. W konkursie mogą wziąć udział te organizacje i instytucje które:
 • mają siedzibę w gminach: Czerwionka – Leszczyny, Pawłowice, Lyski, Gorzyce, Mszana;
 • planują prowadzić działania w miejscowości liczącej do około 20 tys. mieszkańców. W konkursie mogą zostać dofinansowane również projekty adresowane do społeczności miast powyżej ok. 20.000 mieszkańców, ale łączna wartość dotacji na działania realizowane w tych miastach finansowanych ze środków PAFW nie może przekroczyć 20% puli środków przyznanych LOG, tj. 6 000 zł.
 • mają prawną możliwość samodzielnej realizacji działań planowanych w ramach projektu i rozliczenia dotacji;
 • prowadzą ewidencję księgową pozwalającą na wyodrębnienie kosztów realizacji dotowanego projektu z podziałem na koszty finansowane z dotacji i pozostałe;
 • oprócz „Działaj Lokalnie” równolegle realizują nie więcej niż jeden projekt finansowany ze środków PAFW[2] (w ramach programów Równać Szanse, English Teaching, Liderzy PAFW, RITA, Obywatel i Prawo lub Uniwersytety Trzeciego Wieku).

Do konkursu nie mogą składać wniosków fundacje skarbu państwa i ich oddziały oraz stowarzyszenia samorządów lokalnych.

Sposób przyznawania dotacji
Lokalna Organizacja Grantowa dokona oceny formalnej, w oparciu o następujące kryteria:
1. projekt jest złożony przez fundację lub stowarzyszenie (bądź jej/jego oddział)[3], instytucję publiczną posiadającą osobowość prawną lub działającą przy jednej z nich inicjatywę obywatelską.
2. organizacja/instytucja wnioskująca o dotację załączyła do wniosku dokument potwierdzający posiadanie osobowości prawnej[4].
3. cele statutowe wnioskodawcy są zgodne z zakresem działań przedstawionych w projekcie.
4. organizacja równocześnie realizuje/będzie realizować nie więcej niż 1 inny projekt finansowany ze środków PAFW.
5. projekt jest adresowany do społeczności do około 20.000 mieszkańców, a siedziba wnioskodawcy znajduje się na obszarze objętym konkursem przez LOG[5].
6. projekt dotyczy aktywizowania lokalnych społeczności wokół rozwiązywania problemów i zaspokajania potrzeb oraz pobudzania aspiracji mieszkańców działających w małych miejscowościach.
7. harmonogram projektu jest przewidziany na okres między 1 czerwca a 30 listopada 2006 roku (nie dłuższy niż 6 miesięcy).
8. przedstawiony w formularzu wniosku budżet jest prawidłowo wypełniony.
9. kwota wnioskowanej dotacji wynosi maksymalnie 6.000 złotych.
10.organizacja ma zaplanowany wkład własny w wysokości minimum 25% wartości całego przedsięwzięcia (minimum 10% wkładu własnego organizacji jest w postaci gotówkowej, a pozostałe 15% w postaci wkładu rzeczowego lub usługowego).
11.projekt wyklucza:
· zakup środków trwałych, który nie jest merytorycznie uzasadniony;
· prowadzenie działalności gospodarczej;
· bezpośrednią pomoc finansową dla osób fizycznych;
· udzielanie pożyczek;
· wspieranie podstawowej działalności instytucji publicznych wynikającej z ustawy;
· finansowanie inwestycji (np. zakup gruntów, remonty i adaptacja pomieszczeń, budowa obiektów przemysłowych, oczyszczalni ścieków itp.);
· finansowanie podatku VAT, jeśli istnieje możliwość odzyskania tego podatku z Urzędu Skarbowego;
· finansowanie podatku dochodowego od osób prawnych;
· finansowanie kar, grzywien i odsetek karnych;
· budowę kapitału żelaznego;
· wspieranie celów religijnych i politycznych oraz uprawianie kultu religijnego;
· finansowanie działań ściśle sportowych, jeśli nie prowadzą one do aktywizacji społeczności i długotrwałych rezultatów.

12.projekt został złożony w terminie, tj. do 24 maja 2006.
13.projekt jest napisany według formularza wniosku Programu DL, jest czytelny i kompletny.

Wnioski, które spełnią wszystkie powyższe wymagania formalne zostaną przekazane do oceny merytorycznej Komisji Grantowej, powołanej przy Lokalnej Organizacji Grantowej.

Komisja wybierze te projekty, które w najwyższym stopniu spełnią następujące kryteria:
 • problem i/lub potrzeba przedstawione we wniosku zostały klarownie zdefiniowane i mają szansę zostać rozwiązane bądź zaspokojone poprzez realizację projektu;
 • propozycja rozwiązania lokalnego problemu bądź przyczynienia się do jego rozwiązania i/ lub zaspokojenia potrzeby jest racjonalna, ciekawa i atrakcyjna z perspektywy odbiorców projektu;
 • zaproponowane rezultaty projektu są wymierne i jasno przedstawione; zakładają konkretną zmianę w środowisku lokalnym;
 • plan działań jest przejrzysty i spójny z oczekiwanymi rezultatami projektu;
 • projekt jest otwarty na lokalną społeczność, ma precyzyjnie określoną grupę odbiorców; nie istnieje zagrożenie, że projekt adresowany będzie do zbyt wąskiego/ szerokiego grona odbiorców;
 • zaangażowanie lokalnych partnerów w realizację projektu jest określone poprzez liczbę partnerów i zakres współpracy;
 • wnioskodawcy mają pomysł na podtrzymanie aktywności środowisk lub grup społecznych po zakończeniu realizacji projektu; aktywność społeczna wywołana projektem ma szansę być długofalowa;
 • przedstawione w budżecie koszty, stawki, honoraria, są adekwatne do zaplanowanych działań.
Komisja Grantowa ma prawo przyznać dofinansowanie w pełnej lub niepełnej kwocie wnioskowanej przez organizację. LOG na wniosek Komisji Grantowej będzie przedstawiać organizacjom do akceptacji proponowane kwoty dofinansowania projektów.

Fundusz Lokalny „Ramża”
Al. Św. Barbary 6
44-230 Czerwionka - Leszczyny

Informacje o konkursie dostępne są pod adresem : www.ramza.org.
032 43 17 600, 032 43 12 465 – Ewa Kluczniok


drukuj
powrót  Strona główna  do góry
Kontakt z urzędem
Urząd Gminy w Gorzycach
ul. Kościelna 15
44-350 Gorzyce

Tel./fax: (32) 45 13 056
e-mail: gorzyce@gorzyce.pl

Godziny urzędowania:
Pn: 7.30-17.00,
Wt-Cz: 7.30-15.30,
Pt: 7:30-14:00
Zobacz numery telefonów Urzędu Gminy telefony urzędu gminy
Plan gminy Gorzyce Nautica - kryta pływalnia Film o gminie Wykonanie Dziennik ustaw E-kartki Wyszukiwany zwrot
Kalendarium wydarzeń
Poprzedni miesiąc
grudzień 2018
Następny miesiąc
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Pokaż wydarzenia w okresie:zamknij
Istotna informacja: ta strona wykorzystuje pliki cookies

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celach reklamowych, statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
Jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, to będą one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej o polityce plików cookies.
FB